top of page

Mō Mātau

He kaupapa a Kia Haumaru kua horapa ki te motu, ā, he whakatōpūtanga tāngata matatau otirā he kāhui pouako nō Parahau Whaiaro Whakamanatanga. Tōna karangatanga ōkawa ko Te Tira Wāhine Whaiaro Parahau arā ngā Wahine Toa, kua rite tonu tā mātau whakaako i ngā akoranga whaiaro parahau ki ngā wāhine ki ngā kōtiro tatū atu ki ngā mema o LGBTQIA+ me te hapori o Aotearoa neke atu rā i te toru tekau tau.

Ko ā mātau mahi e ārahina ana e te mana wahine me te māramatanga nō te tirohanga o te wahine ki ngā take me ngā rongoā ki ngā raru o te ao tūkino o Aotearoa.

E ū ana mātau ki te mahitahi ki tō Māori taha me tō Tauiwi taha me te whakamana i Te Tiriti mā ā mātau mahi me ngā tukanga ka whāia e mātau.
 

full_rōpu_kia_haumaru.jpg

Ehara taku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini

My success is not mine alone, it is the success of the collective

Our Mission
vision.jpg

Te Ara Whakamua

Ko te whāinga matua o Kia Haumaru ko tētahi taiao haumaru me te kauanuanutanga kāore he taikahatanga riri. E whakapono ana mātau e tika ana kia haumaru ngā tāngata katoa ka mutu ko Parahau Whaiaro Whakamanatanga tētahi huarahi e tutuki ai tēnei wawata.

Ō Mātou Waitohu

E whakamana ana tō mātau waitohu i te hītori o WSDN-WT me tōna rōpū tuakana arā ko Hohenga Ngākaupai/Positive Action me ngā mahi a ēnei rōpū ki te taunaki i te kaupapa whaiaro parahau o ngā wāhine o Aotearoa. Ko te tuanui whakamarumaru me te pākakatanga haumaru e tohu ana i ngā hekenga mōtuhi o WSDN-WT i tā mātau rōpū. Ko te whakapakokotanga o waenganui nō te waitohu o Hohenga Ngākaupai/Positive Action ka mutu e whakamana ana i te āwhina nui a tēnei rōpū pakeke.

E whai wāhi ana hoki ētahi taipitopito o te ao Māori ki tō mātau waitohu hei whakamōhio ake hei whakanui anō hoki he rōpū kākanorua mātau. Ko ngā koru e rima o raro iho i te porohita e tohu ana i ō mātau uaratanga arā: whakawhāititanga, whakamanatanga, haporitanga, kākanoruatanga me te whanaungatanga.

KiaHaumaru_edited.png

Kei Te Hiahiatia Tō Tautoko I Te Rā Nei

bottom of page