top of page

Tū hei Pouako Whaiaro Parahau

Kāore mātau i te whai tono pouako i tēnei wā.


Kua koa te ngākau ki te rongo mai i a koe mēnā:

  • E kohara ana mō te whakakorenga o te tūkino me te whakamanioro

  • E āhei ana te taunaki i ngā wāhine me ngā kōtiro

  • E ū ana ki te mātāpono o te oritetanga mō te katoa

  • He mātaitanga tirohanga wahine ki te ira ki te mana me te whakahaere

  • Kua riwha tētahi akomanga whaiaro parahau mā ngā wāhine

  • He pūkenga whakahaere, whakaako rānei

  • E pakari ana e reretahi ana te tinana

  • E motuhake ana ki te panoni i ngā pēhitanga manatika

  • E wātea ana ki te whakaako i te whaiaro parahau

  • He pakeke atu i te tekau mā waru tau

Whakautua te pauaka o raro iho ki te tohu mai i tō hiakai. Ka whakamōhiotia koe hei te wā tū anō ai ngā tono mō ngā whkakangungutanga pouako e haere ake nei.

Tohu Hiahia

Ngā mihi nui!

Kei Te Hiahiatia Tō Tautoko I Te Rā Nei

Koha Mai
Our Mission
bottom of page