top of page

Ā Mātau Akomanga

Hei tā mātau me utukore te akomanga o Parahau Whaiaro Whakamanatanga, nā reira kua nui tā mātau mahi tahi me ētahi rōpū kāwanatanga e tutuki ai tēnei hiahia.

I ōna wā ka tū ētahi akomanga mā tūmatawhānui mā. Āta tirohia o raro iho nei e kite ai koe he aha ngā akomanga e haere ake nei.

AKOMANGA MŌ NGĀ KŌTIRO

Ko te kaupapa o Whaiaro Parahau mā ngā kōtiro e tuari ana i ōna akomanga ki ngā kura mō ngā kōtiro me ngā ira whakawhiti e hāngai ana hoki ki ēnei pakeketanga: tau toru me te whā (e rima hāora), tau whitu me te waru (e rima ki te waru hāora), me ngā tau tekau me te tekau mā toru (e rima hāora). Heoi anō kei reira ētahi atu pakeketanga ka kuhua mēnā e hāngai ana, pēnei i te tāpiri i ngā tau ono ki ngā akomanga mā ngā tau whitu me ngā tau waru i tētahi kura pāpaku.

I te nuinga o te wā, ko ēnei akomanga he mea whakarite ā-rangapū nei me te kura ka mutu ka tū ai ki tētahi wāhi i te kura. I ētahi wā anō hoki ka whakaritea mā ētahi rōpū hapori. Ko te rahinga e āhei ana ko te tekau mā whā ki te rua tekau mā ono.

E whakaakohia ana e te hōtaka nei te taumata matua o ngā āhua ā-mahi ōkiko; ko te whakaū i te tapatahitanga, ngā pūkenga whakatū tūwatawata me ngā āhua ā-mahi reo; ka mutu ko te whakamōhio atu i ngā akoranga mō ngā take tūkino e hāngai ana ki te pakeketanga tika.

 

Kei roto hoki i ngā akomanga ngā tākaro hei whakaharatau me te whakaū i te hiringa o ngā pūkenga.

Ki te uru ki ngā akomanga, whakapā atu ki tō mātau tari matua mā konā ka tukua atu ai ki te pouako whaiaro parahau e tata ana ki tō takiwā.

AKOMANGA MĀ NGĀ WĀHINE

He nui ngā akomanga e wātea ana ki ngā wāhine, tatū atu ki ngā ira whakawhiti, ka mutu e āhei ana te whakarite ki ngā hiahia ake o te rōpū. ko ēnei akomanga kua auahatia ki te whakamana i ngā wāhine ki ngā mōhiotanga, ki te waiaro, ki ngā pūkenga me ngā rautaki e āhei ai te aukati i te riri tūkino (tatū iho ki te whakaeketanga me te tūkino i te whānau), me te whakangākaupai e makere ai ngā here o te waiaro ririwarea i hua ai te tūkino.

Ko ēnei akomanga e hāngai ana ki ngā wāhine:

  • Kua momotu i tōna ahurea, whiti atu ki ngā wāhine kimipunga me ngā taurewa

  • Ngā wāhine Māori me ngā wāhine nō Tauiwi noho taiwhenua (āpiti ake ko ngā wāhine kimipunga)

  • Ngā mōrehu o te tūkino ngā mōrehu rānei o tētahi ahurea tūkino

  • Kua motuhia e tana hauātanga e ōna mate hinengaro rānei.

 

Ko ēnei akomanga e hāngai ana ki te pakeketanga o te tekau mā ono tau piki ake ka mutu ko te rahinga tika ka tīmata i te tekau mā rua tāngata ka katia ai hei te rua tekau mā ono tāngata (e āhei ana ētahi rōpū tokoiti, pēnei i ngā wāhine he hauātanga ōna). He rima ki te waru hāora te roa o ngā akomanga, ka whakaritea me tētahi rōpū hapori e mahi tahi ana me tētahi o ngā rōpū o runga ake nei, waihoki ka tū ngā akomanga i ngā wāhi o te hapori, kura mai, whare pokapū mai me ngā marae.

Ki te uru ki ngā akomanga, whakapā atu ki tō mātau tari matua mā konā ka tukua atu ai ki te pouako whaiaro parahau e tata ana ki tō takiwā.

WĀHI MAHI/AKOMANGA TŪMATAITI

Mēnā kāore ērā raraunga i te hāngai ki a koe, e āhei ana a mātau pouako whaiaro parahau te whakarite i tētahi akomanga tūmataiti māu mā tō hapori rānei.

E āhei ana te whakarite akomanga tūmataiti, hei tauira, ki te whare mahi, tētahi rōpū hākinakina rānei, rōpū hapori rānei, te māmā me te tamāhine, tētahi rōpū hoa, tētahi rōpū whānau rānei. He mutunga kore, ka mutu e āhei ana te whakahāngai i ngā akomanga ki tāu i pai ai. Te nui o te rōpū, te kaupapa, te utu me te wāhi ka kōrerotia e kōrua ko tō pouako.


 Ki te whakarite i tētahi akomanga, ki te rapu i tētahi pouako i tō takiwā, ki te pātai rānei mō ngā akomanga e wātea ana ki te marea, whakapā atu ki tō mātau tari.

Kei Te Hiahiatia Tō Tautoko I Te Rā Nei

bottom of page